27 April 2011 0 Comments

O.K คืออะไรทำไมต้อง o.K

“น้อยคนที่จะรู้จักคำว่าโอเค” คนส่วนใหญ่ น้อยคนนักที่ไม่รู้จักคำว่า O.K. เรามักจะได้ยินคนพูดกันติดปาก ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ ไม่ว่าวัยใดก็ตาม แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า.. คำคำนี้มีที่มาอย่างไร ?

คำว่า O.K. มาจากคำเต็มว่า Oll Korrect ซึ่งที่ถูกต้องคือ All Correct ( แปลว่า ถูกต้อง ) มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจจาก พ่อค้าชาวอเมริกันคนหนึ่ง มีฐานะ ตำแหน่งหน้าที่การงานสูง แต่การศึกษาน้อย ทุกครั้งที่เขาสั่งงานลงในใบสั่ง ถ้างานชิ้นใดถูกต้อง ตกลง และอนุมัติ เขาจะ เขียนคำว่า Oll Korrect ลงในใบสั่งใบนั้นเสมอๆ

ต่อมากิจการของพ่อค้าคนนี้ มีความเจริญก้าวหน้ามาก งานที่ติดต่อมาก็มีมากขึ้น ใบสั่งงานก็มีมากมายล้นโต๊ะ การที่เขาจะต้องเขียนคำ Oll Korrect ลงในใบสั่งทุกใบทำให้ต้องใช้เวลามาก เขาจึงย่อเหลือเพียงสั้นๆ คำ O.K. ซึ่งมีผล และความหมายเหมือนกัน คำว่า “อนุมัติ” นั่นเอง และก็เลยมีการใช้กัน อย่างแพร่หลาย ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน มากันจนปัจจุบันทั่วโลกทีเดียว.

Credited by: bluesmile

Share 'O.K คืออะไรทำไมต้อง o.K' on Delicious Share 'O.K คืออะไรทำไมต้อง o.K' on Digg Share 'O.K คืออะไรทำไมต้อง o.K' on Facebook Share 'O.K คืออะไรทำไมต้อง o.K' on Google+ Share 'O.K คืออะไรทำไมต้อง o.K' on LinkedIn Share 'O.K คืออะไรทำไมต้อง o.K' on Pinterest Share 'O.K คืออะไรทำไมต้อง o.K' on reddit Share 'O.K คืออะไรทำไมต้อง o.K' on StumbleUpon Share 'O.K คืออะไรทำไมต้อง o.K' on Twitter Share 'O.K คืออะไรทำไมต้อง o.K' on Add to Bookmarks Share 'O.K คืออะไรทำไมต้อง o.K' on Email

Leave a Reply