2 July 2011 0 Comments

กฏของการเป็นมนุษย์

กฏของการเป็นมนุษย์

การเกิดมาเป็นมนุษย์ นับเป็นที่สุดแห่งโชคลาภอย่างหนึ่งของชีวิต แต่น่าเสียดายที่มนุษย์ไม่น้อย มักไม่เคยคิดว่า การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นพรแสนวิเศษ พวกเขาจึงไม่ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่ตัวเองมีอยู่ ทั้งๆ ที่การได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วที่ชีวิตนี้ได้ รับ แต่คนจำนวนมากมากก็กลับมองข้าม สิ่งนี้ไป

Read More…

23 June 2011 0 Comments

สายใย

สายใย

ที่ว่ารักรักใครคนไหนแน่ รักที่แท้จะนานแน่สักแค่ไหน
ที่ว่ารักออกจากปากหรือหัวใจ จะรักใครต้องมองหาใจของตน
1 สายใยความผูกพันธ์ที่มีให้ 1 หัวใจใครบางคนที่ใฝ่หา
1 ความรักที่ข้ามผ่านกาลเวลา กลายออกมาเป็นความคิดถึงเธอ

Read More…