13 May 2010 0 Comments

ตำนานรักสะพานสารสิน แห่งภูเก็ต

ตำนานรักสะพานสารสิน แห่งภูเก็ต

อาจพูดได้ว่า ไม่มีชาวภูเก็ตคนไหนไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ ตำนานแห่งความรักที่อยู่คู่กับสะพานสารสิน สะพานคู่บ้านคู่เมืองของชาวภูเก็ตที่สร้างข้ามช่องปากพระเพื่อเชื่อมระหว่างเกาะภูเก็ตกับแผ่นดินใหญ่ ตรงบริเวณท่าฉัตรไชยกับท่านุ่น จังหวัดพังงา ซึ่งเริ่มเปิดใช้เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 หลายสิบปีมาแล้ว
Read More…