27 April 2011 0 Comments

O.K คืออะไรทำไมต้อง o.K

O.K คืออะไรทำไมต้อง o.K

“น้อยคนที่จะรู้จักคำว่าโอเค” คนส่วนใหญ่ น้อยคนนักที่ไม่รู้จักคำว่า O.K. เรามักจะได้ยินคนพูดกันติดปาก ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ ไม่ว่าวัยใดก็ตาม แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า.. คำคำนี้มีที่มาอย่างไร ?

Read More…