28 April 2010 0 Comments

ศัพท์บัญญัตินักศึกษา

เอา MV มาประกอบเท่านั้นครับ พอดีไปเจอจาก Youtube !!
ในที่สุดชีวิตนักศึกษาก็จบ เป็นชีวิตทำงานต่อไป มีคำศัพท์มา ให้ อ่าน เน้น ฮา น่ะครับ

Read More…