31 March 2010 0 Comments

อยากเห็นคนไทย รักกันได้อย่างเดิม

MV อยากเห็นคนไทยรักกันได้อย่างเดิม เพลง..สงบสันติสามัคคี ลืมรสชาติของความพ่ายแพ้ จดจำรอยแผลวันที่คนไทยหัวใจสลาย บนทางที่แตกต่างสีที่ทุกคนทำใจไม่ได้ น่าเศร้าใจที่เห็นคนไทยไม่รักกัน กลับมาทบทวนกัน…